Extracció Endoscòpica de cossos estranys

Extracció Endoscòpica de cossos estranys

Existeixen infinitat d’objectes que poden acabar allotjats en el tub digestiu.

Quan es tracta del tram superior, solen ser restes alimentaris sòlids o de consistència elàstica, normalment ossos, espines o bolos carnis, que poden ingerir causa d’una deglució ràpida, o bé objectes de divers ús i mida petita (clips, botons, monedes, agulles, etc) que poden empassar accidentalment al tenir-los a la boca.

L’endoscòpia oral, mitjançant un utillatge molt divers, permet l’extracció d’aquests objectes, que de vegades poden enclavarse, agreujant el quadre clínic i dificultant l’extracció.

Si sobrepassen el pílor i el duodè ja són irrecuperables mitjançant l’endoscòpia alta, pel que és important practicar la mateixa a les primeres hores si les circumstàncies ho permeten.

Mitjançant la colonoscòpia poden també recuperar cossos estranys que hagin baixat del tram superior (de vegades es queden en el cec o travessats a la vàlvula ileocecal) o que s’hagin introduït per via anal com cànules d’irrigació o objectes relacionats amb pràctiques sexuals.