Dilatació Endoscòpica

La tècnica de Dilatació Endoscòpica tracta d’eixamplar les estenosis o estretors de diversos tipus que es puguin produir en el tram digestiu superior o inferior i que siguin accessibles amb l’endoscopi.

Hi ha diversos tipus de dilatadors i la seva utilització mèdica és molt antiga. Fonamentalment són emprats avui dia els que s’introdueixen a través de l’endoscopi, que consisteixen en pilotes connectats a una sonda que s’omplen d’aire o aigua (dilatacions pneumàtiques i hidrostàtiques respectivament), els dilatadors en forma de bugia de material plàstic i els dilatadors de olives metàl·liques.

Aquests dos últims tipus utilitzen un fil guia de metall amb punta atraumàtica que s’insereix a través de l’endoscopi, sent aquest últim retirat abans d’introduir la bugia, que és guiada per aquest fil.

Pel que fa a les indicacions de la dilatació endoscòpica, són tres els òrgans digestius on aquesta pot ser necessària:

a) DILATACIÓ ESOFÀGICA: Fonamentalment està indicada en les estenosis provocades pel reflux àcid i l’esofagitis, ingesta de substàncies càustiques i una malaltia que produeix un tancament permanent de l’esfínter del càrdies, anomenada acalàsia. Hi pot haver també estenosi congènites, com anells o membranes esofàgiques, o secundàries a intervencions quirúrgiques, esclerosi endoscòpica o radioteràpia.

b) DILATACIÓ PILÒRICA: El pílor, esfínter que controla la sortida del contingut gàstric, pot estrènyer de forma permanent per les cicatrius d’una malaltia ulcerosa prèvia, la ingesta de càustics o per lesions produïdes per la malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn).

c) DILATACIÓ RECTE-CÒLICA: El tractament dilatador per via endoscòpica està indicat en pacients que presenten estenosi benignes de recte o còlon que puguin donen lloc a quadres de suboclusió o oclusió intestinal. Les més freqüents són les estenosis secundàries a anastomosi quirúrgiques i també la malaltia de Crohn. Pel que fa a les estenosis malignes del tram rectocólico, les dilatacions endoscòpiques són poc efectives i comporten sovint el risc de perforació.