Biòpsia endoscòpica

La Biòpsia endoscòpica és l’extracció d’una o més mostres de teixit del tub digestiu mitjançant una pinça que s’introdueix a través del canal de l’endoscopi.

Aquestes mostres són remeses dins d’un recipient amb formol al servei d’anatomia patològica per a la seva tinció i posterior examen microscòpic, possibilitant un diagnòstic molt més exacte.

Avui dia també es poden fer proves de tipus immunohistoquímic amb les biòpsies que prenem, el que permet aprofundir encara més en l’estudi.