Paratiroides

Les paratiroides són quatre petites glàndules situades a la cara frontal del coll, per darrere de la tiroide, i la seva principal funció és produir l’hormona paratiroïdal (PTH), encarregada de mantenir l’equilibri entre el calci i el fòsfor.

Paratiroides

Classificació

L’excés de funcionament de les glàndules paratiroides es coneix com hiperparatiroïdisme, i sol cursar amb elevació del calci, disminució del fosfat, càlculs renals i osteopènia o osteoporosi. La causes més freqüents són els tumors benignes de les paratiroides (adenomes), juntament amb el dèficit de vitamina D i la malaltia renal crònica.

El hipoparatiroidismo (funció insuficient de les paratiroides) és menys freqüent, es presenta amb nivells de calci baixos i fosfat elevats, i sol ser secundari a cirurgia sobre la glàndula tiroide.

Diagnòstic

Per al diagnòstic de les alteracions de la glàndula paratiroide, cal una analítica sanguínia que inclogui nivells de calci, fosfat, albúmina, vitamina D i PTH. A més, en cas de sospita d’adenoma de paratiroides, demanarem una prova d’imatge (d’elecció la gammagrafia amb sestamibi) per valorar la seva localització i grandària.

Tractament

El tractament del hiperparatiroïdisme dependrà de la seva causa: Cirurgia de la glàndula afecta en els adenomes i suplements de vitamina D en cas que hi hagi dèficit d’aquesta.

El hipoparatiroidismo es tracta farmacològicament, amb suplements de calci i vitamina D.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco
Especialista en Endocrinologia i Nutrició
Col·legiada nº 48.408 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest