Glàndules Adrenals

Les Glàndules Adrenals estan situades sobre dels ronyons i la seva funció consisteix en la síntesi de glucocorticoides, encarregats de regular la resposta a l’estrès, mineralocorticoides, que intervenen en el control de la tensió arterial, i andrògens (hormones sexuals).

Glàndules Adrenals

Classificació

L’excés de funcionament de les glàndules suprarenals es classifica en la Síndrome de Cushing, si hi ha excessiva activitat glucocorticoide, o hiperaldosteronisme, si és a nivell mineralocorticoide. Tots dos poden estar originats per un augment difús de les glàndules (hiperplàsia) o bé per tumors adrenals, denominats adenomes, que solen ser benignes. El feocromocitoma és un tipus característic de tumor suprarenal, que sintetitza catecolamines.

En cas que hi hagi un dèficit de producció d’hormones suprarenals, ens trobarem davant d’una insuficiència suprarenal, que pot ser conseqüència de diversos processos, com malalties infeccioses (tuberculosi) o autoimmunes, fàrmacs o després de cirurgia. El hipopituïtarisme o un tractament prolongat amb glucocorticoides també poden originar aquest quadre.

Diagnòstic

El diagnòstic requereix de determinació dels nivells d’hormones suprarenals (cortisol, aldosterona, renina, metanefrines) en sang i / o orina, de vegades acompanyat de proves d’estimulació / frenació hormonal. A més, en cas de sospita d’adenoma o hiperplàsia suprarenal, demanarem una prova d’imatge (TAC o Ressonància Magnètica abdominals).

Tractament

El tractament de la Síndrome de Cushing pot ser farmacològic, frenant la producció de cortisol per la suprarenal, o quirúrgic (suprarrenalectomía) en el cas d’adenomes. El tractament d’elecció en el cas del hiperaldosteronisme o el feocromocitoma és la cirurgia.

La insuficiència suprarenal es tracta substituint les hormones deficitàries: Hidrocortisona en el dèficit glucocorticoide i Fludrocortisona al mineralocorticoide.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco
Especialista en Endocrinologia i Nutrició
Col·legiada nº 48.408 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest