Terapèutica de l’Ecoendoscòpia

  • Punció aspiració-biopsia amb agulla fina PAAF.
  • Drenatge de pseudoquists pancreàtics.
  • Mucosectomia.
  • Diagnòstic de Coledocolitiasi.
  • Colangiopancreatografia ecoendoscòpica.
  • Corticoides en estenosi i toxina botulínica en Acalàsia.
  • Injecció intratumoral amb substàncies terapèutiques.
  • Estadificació de Càncer.