Punció PAAF

Indicacions de la Punció PAAF

Indicacions:

  • Masses mediastíniques tumorals o d’origen incert.
  • Adenopaties mediastíniques.
  • Adenopaties del tronc associades a càncer gastrointestinal o en sospita de càncer o limfoma.
  • Masses pancreàtiques.
  • Adenopaties intraabdominals en càncer conegut o sospitat.
  • Líquid pleural i ascític en pacient amb càncer.
  • Metàstasi hepàtiques i a d’altres localitzacions.
  • Lesions quístiques.
  • Sospita de recurrencia tumoral en anastomosi.
  • Tumors submucosos i plecs gàstrics engrossits.