Instruments i tècnica de l’Ecoendoscòpia

L’Ecoendoscòpia utilitza equips radials i lineals d’acord a les caracteristiques de la lesió i a les necessitats de l’examen.

L’Ecoendoscopi radial permet obtenir una visió oblicua i una imatge ecogràfica de 360º que aconsegueix un estudi diagnòstic complet.

Els equips tenen freqüències de 5-6-7, 5 i 10 Mhz, situades a la punta de l’equip. L’Ecoendoscòpi radial és el més utilitzat per als exàmens diagnòstics i l’ecografia amb aquest equip, identifica cinc capes a la paret de tot el tracte digestiu.

1. La pimera capa hiperecoica correspon a la part més superficial de la mucosa gàstrica.

2. La segona capa hipoecoica correspon a la part profunda de la mucosa que pot correlacionar-se amb la part muscular mucosa.

3. La tercera capa hiperecoica correspon a la capa submucosa.

4. La quarta capa hipoecoica correspon a la muscular.

5. La cinquena capa hiperecoica correspon a la capa serosa o adventicia.

L’Ecoendoscopi lineal treballa amb una freqüència de 5-6-7, 5-10-12 Mhz i permet una visió endoscòpica obliqua i una imatge ecogràfica de 180º per tal de seguir l’orientació de l’agulla de punció i veure imatges detallades de totes les estructures que envolten l’àrea. Aquest és l’equip tecnològicament més avançat per realitzar l’Ecoendoscòpia terapèutica.

Disposa d’un ampli canal de treball de 3.7 mm de diàmetre que permet la utilització de tècniques de punció amb agulles d’aspiració de 25G, 22G o 19G, i d’un elevador amb el que es pot avançar l’agulla amb precisió per prendre mostres de lesions de la paret o adjacents a la mateixa, com ara el mediastí, pàncrees, glàndula adrenal, etc. Tanmateix, és possible realitzar el drenatge de quists o pseudoquists pancreàtics i d’altres procediments terapèutics.

L’Ecoendoscòpia o USE es realitza amb dos ecoendoscopis diferents:

1-     Ecoendoscòpia Radial Diagnòstica.

2-     Ecoendoscòpia Lineal Terapèutica:

2a-   Ecoendoscòpia lineal Intervencionista amb PAAF.

2b-   Ecoendoscòpia lineal Terapèutica.