Indicacions de l’Ecoendoscòpia

Indicacions de l'ecoendoscòpia

 • Acalasia. Descartar Pseudoacalasia per infiltració tumoral. Injecció en EEI de Toxina Botulínica.
 • Adenopaties intraabdominals i mediastíniques.
 • Adenoma de papil.
 • Barrett i Cáncer d’esòfag. Descartar Adenocarcinoma.
 • Càncer: Esòfag, Gàstric, Pàncrees, Papil, Recte.
 • Càlculs via biliar-Coledocolitiasi.
 • Drenatge biliar. Drenatge Abscessos. Drenatge pseudoquists pancreàtics.
 • Engruixement de plecs gàstrics. Descatar origen vascular o infiltració maligna.
 • Fístula i abscés perianal.
 • Glàndula adrenal.
 • GIST (Gastro Intestinal Stromal Tumor).
 • Fetge. Hipertensió portal. LOES hepàtiques. Fenolitzacions de tumors.
 • Incontinència anal.
 • Insulinoma.
 • Klatskin (Tumor via biliar).
 • Limfomes.
 • Mediastí. Metàstasi.
 • Neuròlisi plexe celíac.
 • Pancreatitis.
 • Pòlips. Descartar infiltració capes profundes.
 • Quists, principalment pancreàtics (pseudoquists). Drenatge.
 • Recurrències tumorals.
 • Tumors o lesions subepitelials. Submucoses. Diagnòstic diferencial amb compressions extrínseques. Seguiment.
 • Trombosi portal.
 • Vesícula biliar: Pòlips versus Carcinoma.
 • Varius gàstriques.
 • Tumors no establerts.
 • Zollinger-Ellinson.