Ecoendoscòpia

L’Ecoendoscòpia (ESE) anomenada també com Ultrasonografia endoscòpica (USE) i Endosonografia (ES), és un examen que combina la imatge endoscòpica amb la imatge ecogràfica per tal d’avaluar lesions localitzades a la paret del tracte gastrointestinal i el seu voltant.

Malgrat va ser descrita fa més de vint anys, les seves indicacions, tant diagnòstiques com a terapèutiques, segueixen sent poc conegudes per a la majoria de metges especialistes o generals, inclosos els del nostre medi, on encara es considera que l’examen només és útil per valorar les lesions de la paret gàstrica que estiguin en una de les cinc capes ecogràfiques.

Cada cop són més nombroses les publicacions envers les noves indicacions d’aquest procediment diagnòstic-terapèutic, ratificant les prèviament descrites i convertint-lo en una tècnica indispensable dins d’un Servei d’Aparell Digestiu. Actualment, ja és un examen habitual en molts centres especialitzats d’arreu del món.

La tendència actual és passar  de l’Ecoendoscòpia Diagnòstica a la Terapèutica. En el congrés de l’American Gastroenterology Asociation es van presentar múltiples treballs en els que l’EE s’utilitza, entre d’altres, per guiar cirurgies minimament invasives, per a la presa de mostres amb PAAF a tots els nivells, per a la aplicación de teràpies biològiques i fins i tot, en un futur, en tractaments cardiovasculars. És evident que la seva potencialitat és impressionant i els gastroenteròlegs hem de familiaritza-nos més amb les seves indicacions i possibles aplicacions terapèutiques.

  • comprar ecoendoscòpia

    Ecoendoscòpia

    1.700,00 
  • Comprar ecoendoscòpia amb punció

    Ecoendoscòpia amb punció

    2.200,00