Otoplàstia

L’ Otoplàstia està indicada en aquells pacients que presenten orelles en nansa.

Aquesta malformació és una anomalia en la posició del pavelló auricular respecte a la resta del cap, adoptant un aspecte prominent dins la fesomia facial.

Aquesta alteració és una causa molt freqüent de trastorns psicològics en la infància i fins i tot a l’edat adulta.

Otoplastia

L’ Otoplàstia és una tècnica que permet corregir l’excés de projecció de les orelles cap als costats. Aquest intervenció s’ha de fer una vegada que el cartílag ha realitzat un desenvolupament complet, a partir dels 8 anys d’edat aproximadament, encara que és freqüent la seva indicació en adults.    L’ Otoplàstia és una cirurgia ben tolerada amb la que es corregeix de forma definitiva aquesta malformació.

Encara que existeixen diferents procediments per a la correcció de les orelles en nansa, el procediment habitual consisteix a fer una incisió darrere de l’orella i uns punts a la part posterior del cartílag auricular que presenta la manca de curvatura per aconseguir plegar l’orella. Per a això s’emprenen punts no reabsorbibles amb els que no hi ha possibilitat que tornin a la seva posició prèvia.

El nombre i la zona on es col·locaran els punts variarà segons els casos. Igualment poden ser necessaris altres mètodes per disminuir la mida o modelar la forma del pavelló auricular.

Després de la intervenció s’aplica un embenat durant les primeres 24-48 hores. L’ Otoplàstia només requereix un dia d’estada a la clínica i la recuperació és ràpida. No és un procediment especialment dolorós, encara que existeix una major sensibilitat a la pressió o al contacte durant les primeres setmanes després de la cirurgia.

Clínica ServiDigest compta amb un expert equip d’especialistes en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida dels nostres pacients, ajudant-los a sentir-se millor amb ells mateixos i a viure més satisfactòriament.