Ninfoplastia (Llaviplàstia)

La Ninfoplastia (Llaviplàstia), és la cirurgia de rejoveniment i remodelat dels llavis menors vulvars.

Es tracta d’una intervenció extremadament eficaç, senzilla i agraïda. Consisteix a l’eliminació de l’excés de llavis menors sota anestèsia local i sense ingrés.

Els resultats són sorprenents i la recuperació és molt assimilable, podent recuperar l’ activitat habitual als pocs dies.

Es tracta d’una de les intervencions que més expansió ha experimentat en els darrers anys gràcies als seus beneficis tant a nivell estètic com funcional.

La Ninfoplastia (Labioplastia)