Mini Lífting Facial

El Mini Lífting Facial es realitza sota anestèsia local i sense ingrés i consisteix en un estirament de la part inferior de la cara, recuperant la tensió de la regió mandibular de manera que es produeix un rejoveniment evident de tot l’oval facial.

Al contrari que els líftings clàssics, la recuperació d’aquesta intervenció és molt ràpida i sense efectes secundaris.

Mini Lífting Facial