Lipoescultura

Un dels signes d’envelliment és la pèrdua de volum i definició corporal a causa de la desaparició progressiva del teixit gras, per solucionar aquests efectes fem servir la tècnica de la Lipoescultura.

La lipoescultura consisteix a utilitzar el teixit adipós del propi pacient per restaurar el volum i remodelar el contorn corporal, tant amb fins estètics com reparadors.

Utilitzant el pròpi greix del pacient evitem possibles problemes de rebuig que es podrien presentar amb l’ús d’altres materials de farciment sintètics o semi-sintètics. (El greix autòlog és el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme, ja que es tracta del teixit gras propi del pacient).

Lipoescultura

Aquest procediment quirúrgic es realitza en dos temps, un per a l’obtenció del greix de la zona donant i un altre d’implantació del teixit gras.

Habitualment, el greix s’extreu de l’abdomen, les cuixes o la cara interna del genoll. Aquest greix es processa posteriorment per eliminar les restes de teixit no viable i aïllar el major nombre de cèl·lules grasses possible per obtenir un material el més òptim possible. La infiltració del greix a la zona receptora es realitza mitjançant petits implants.

És important que aquest procediment es realitzi de forma exhaustiva per garantir al màxim la supervivència dels adipòcits extrets i posteriorment injectats, garantint així uns bons resultats.

Un cop finalitzada la intervenció, és suficient un petit embenat lleument compressiu o una peça elàstica. Tanmateix, es desaconsella realitzar exercici físic durant 3 o 4 setmanes després de la cirurgia.

Els resultats són molt naturals encara que cal recordar que el resultat definitiu no es podrà observar fins passat un temps.

Clínica ServiDigest compta amb un expert equip d’especialistes en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida dels nostres pacients, ajudant-los a sentir-se millor amb ells mateixos i a viure més satisfactòriament.