Hiperhidrosi

La Hiperhidrosi o sudoració excessiva pot afectar tota la superfície de la pell, però habitualment la trobem en els palmells de les mans, les plantes dels peus, les aixelles o engonals.

Les mans i els peus suats són una resposta habitual a l’ansietat. Malgrat això, una sudoració freqüent i abundant a tot el cos requereix atenció mèdica perquè pot ser un signe d’hiperactivitat de la tiroide, una baixa concentració de glucosa a la sang o una alteració en la regió del sistema nerviós que controla la sudoració.

La Hiperhidrosi o sudoració excessiva és un trastorn freqüent que ocasiona importants molèsties i fins i tot afavoreix les infeccions. Les persones que pateixen aquesta malaltia produeixen suor en quantitats molt més grans de les necessàries per controlar la seva temperatura corporal.

Hiperhidrosis

La Hiperhidrosi, especialment en mans, té un gran impacte en la qualitat de vida de les persones, i pot arribar fins i tot a condicionar l’elecció del tipus de treball, la vestimenta i la participació en activitats socials dels que el pateixen.

Tot i que les causes que originen la hiperhidrosi es desconeixen, hi ha dades que suggereixen que pot existir una predisposició genètica. Tanmateix, factors emocionals com l’estrès, la tensió i l’ansietat poden incrementar l’activitat de les glàndules sudorípares i agreujar la hiperhidrosi.

El tractament de la Hiperhidrosi o sudoració excessiva amb toxina botulínica (botox), és una tècnica no quirúrgica en què s’intervé de forma local intradèrmica amb l’objectiu d’interrompre la hiperactivitat de les glàndules sudorípares. La toxina s’infiltra a la zona afectada a través d’una agulla molt fina que actua bloquejant les terminacions nervioses responsables. Es realitza de forma ambulatòria amb una durada d’entre 15 i 30 minuts. Els seus efectes es mantenen al voltant de sis mesos i té un alt grau d’eficàcia.

Clínica ServiDigest compta amb un expert equip d’especialistes en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida dels nostres pacients, ajudant-los a sentir-se millor amb ells mateixos i a viure més satisfactòriament.