Blefaroplàstia

La mirada cansada és una de les mostres més clares de l’envelliment a l’expressió facial. La Blefaroplàstia ofereix uns resultats molt naturals per a la recuperació d’una expressió ocular òptima i per eliminar els senyals del pas del temps.

La Blefaroplàstia és un procediment quirúrgic relativament senzill destinat a rejovenir la mirada, eliminant l’excés de pell i de les bosses de greix de les parpelles que envelleixen el rostre.

Aquesta tècnica consisteix en l’extirpació de la pell sobrant i de les borses mitjançant una incisió que queda oculta pel plec de la parpella i l’eliminació parcial de les bosses inferiors mitjançant una incisió per darrere de la parpella interior. Amb això s’evita cicatrius visibles i es redueixen les complicacions.

Blefaroplastia

La Blefaroplàstia es pot realitzar a la part superior i / o inferior de les parpelles. Així és com anomenem la Blefaroplàstia completa, que consisteix a millorar tant la parpella superior com l’inferior.

La Blefaroplàstia superior es limita a eliminar l’excés de pell i les bosses de les parpelles superiors. És una intervenció senzilla i ràpida que es realitza sota anestèsia local i amb una recuperació molt ràpida (entre 5 i 7 dies).

La Blefaroplàstia inferior corregeix sobretot l’excés de bosses i pot o no associar-se a una mínima resecció cutània si aquesta fos necessària. La recuperació és una mica més lenta atès que l’edema triga a desaparèixer, però en 10 dies els resultats ja són excel·lents.

Aquesta intervenció quirúrgica no necessita ingrés hospitalari, així doncs el pacient és donat d’alta al seu domicili un cop finalitzada.

No és una tècnica dolorosa, encara que durant les primeres 24 hores hi pot haver lleus molèsties que desapareixen amb tractament analgèsic. Pot aparèixer certa molèstia deguda als petits esparadraps que es col·loquen en la parpella i que limiten la seva obertura completa durant un parell de dies.

Transcorregudes 48 hores de repòs relatiu, el pacient pot recuperar la seva vida quotidiana tot i que pot quedar signes d’hematoma i d’inflamació més o menys visibles.

Els especialistes en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica de Clínica ServiDigest realitzen una valoració integral del pacient per aplicar el tractament més adequat que permeti obtenir els millors resultats i una mirada jove i descansada.