Càpsula Endoscòpica

Què és la càpsula endoscòpica?

La Càpsula endoscòpica ha suposat un gran avenç en permetre l’estudi complert de tot el tub digestiu incloent l’Intestí prim, Còlon i Recte, aconseguint diagnosticar moltes lesions que fins ara passaven inadvertides.

És un mètode diagnòstic no invasiu i molt ben tolerat pel pacient, i des de fa més d’una dècada considerat el primer mètode en la detecció de les anormalitats de l’intestí prim.

La Càpsula Endoscòpica és un dispositiu d’uns 10 mm x 25 mm, que conté en el seu interior una llum amb una càmera que permet, després de ser ingerida pel pacient, l’estudi mitjançant imatges del tram del tub digestiu que recorre mentre dura l’exploració. Les imatges es transmeten a través de la paret de l’abdomen i es graven en un aparell portàtil petit que el pacient porta adossat al seu cos.

Les imatges gravades seràn posteriorment descarregades en un ordinador per tal que el metge especialista les valori i emeti un informe.

Preparació per la càpsula endoscòpica

El procés de col·locació de la càpsula requereix que el pacient acudeixi al servei de digestiu en dejú de 6-8 hores (prèvia preparació específica amb dieta i solucions evacuants).

A la consulta mèdica se li col·locaran pegats adherits a la pell de l’abdomen, connectats al seu torn a cables que porten la informació fins a una petita gravadora.

Es sol·licitarà al pacient que s’empassi la Càpsula Endoscòpica amb una mica d’aigua, que romangui 4 hores més en dejú i que posteriorment iniciï la ingesta de líquids o dieta tova. La durada de la bateria és d’unes 8 hores. Si es col·loca la càpsula al matí es citarà al pacient per la tarda del mateix dia per retirar gravadora i descarregar les imatges.

Finalment la Càpsula Endoscòpica s’eliminarà pel recte durant la primera semana.

Quan evitar-la: Contraindicacions

La utilització de la Càpsula Endoscòpica s’ha d’evitar en dones embarassades i en pacients portadors de amb alguns tipus de marcapassos, i s’ha d’evitar l’exposició a ones que poden interferir amb la transmissió de les imatges o fonts magnètiques (Ressonància Magnètica) fins a confirmar que la càpsula s’ha eliminat.

Càpsula Patency

Una de les principals complicacions de la tècnica és que la càpsula s’ennuegui en zones estretes de l’intestí. Per això s’ha dissenyat una càpsula de prova prèvia coneguda com Patency. La càpsula Patency és una càpsula farcida de bari. La seva coberta es desintegra en cas de romandre més de 72 hores a l’intestí prim.

En absència d’estenosi, la càpsula s’expulsa sencera en les primeres 72 hores, i en cas de retenció superat aquest període, es desfà i s’elimina deformada i buida.

Indicacions de la càpsula endoscòpica

Segons la Societat Europea d’Endoscòpia les seves indicacions són, entre d’altres:

 • Hemorràgia digestiva d’origen desconegut.
 • Anèmia crònica ferropènica amb estudis endoscòpics previs normals.
 • Episodis recurrents d’Hemorràgia digestiva en forma de melenes o hematoquecia, sense etilogía després d’estudis endoscòpics normals.
 • Malaltia de Crohn: diagnòstic, extensió i seguiment.
 • Neoplàsies d’intestí prim.
 • Síndromes polipòsics hereditaris.
 • Malaltia celíaca: diagnòstic, extensió i seguiment.
 • Síndromes de malabsorció intestinal.
 • Dolor abdominal crònic inexplicable, amb o sense diarrea i amb sospita d’origen orgànic.

Quin és el preu de la càpsula endoscòpica?

 • comprar Càpsula Endoscòpica Intestí Prim

  Càpsula Endoscòpica Intestí Prim

  1.500,00 
 • Càpsula Endoscòpica de Còlon

  Càpsula Endoscòpica de Còlon

  1.950,00 
 • comprar càpsules endoscòpiques

  Càpsules Endoscòpiques d’Intestí Prim i Còlon

  2.450,00 

Vídeo sobre la càpsula endoscòpica