Colitis ulcerosa

La Colitis ulcerosa és una malaltia inflamatòria crònica de causa poc coneguda, que afecta el còlon, inclosa en el grup de les conegudes com malalties inflamatòries cròniques de l’intestí, al costat de la Malaltia de Crohn i la Colitis indeterminada.

La Colitis ulcerosa sol afectar a persones joves entre els 15 i 35 anys, encara que nens i adults grans no estan exempts de patir-la.

L’afectació de la malaltia comença de forma típica en el recte i aconsegueix una extensió variable cap a altres àrees del còlon, sent les lesions més freqüentment trobades en la videocolonoscopia, l’enrogiment de la mucosa, les úlceres i la fragilitat de la mucosa amb sagnat.

Aquestes lesions són les responsables dels clàssics símptomes de la malaltia com el dolor abdominal, les diarrees i la presència de sang a les deposicions. El curs de la malaltia sol ser en forma de brots d’activitat, intercalats amb períodes de remissió de durada variable.

El diagnòstic d’aquesta malaltia es basa en la simptomatologia, les troballes en exploracions endoscòpiques i en els estudis anatomopatològics, sent important descartar l’existència de processos infecciosos que puguin donar quadres clínics similars.

Actualment existeixen diferents tractaments per controlar la malaltia (salicilats, corticoides, azatioprina, ciclosporina, infliximab, adalimumab) que han de ser pautats per especialistes ja que requereixen d’una monitorització específica per a cada un d’ells.

En cas de sospita o diagnòstic de Colitis ulcerosa, és important que consulti a un centre mèdic especialitzat en malalties digestives.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada per a l’estudi i tractament d’aquesta patologia.