Úlcera gàstrica i duodenal

L’úlcera gàstrica i duodenal és la presència d’una lesió (ferida, llaga) en el recobriment mucós gàstric o duodenal. Les dues causes més freqüents d’aquesta malaltia són la infecció per Helicobacter Pylori i el consum d’antiinflamatoris no esteroïdals.

Aproximadament un 10% dels pacients debuten amb símptomes secundaris a alguna de les complicacions de l’ úlcera gàstrica i duodenal com hemorràgia digestiva, dolor epigàstric i la dispèpsia.

Aquests símptomes s’inicien habitualment a les 2 o 3 hores després de la ingesta i cedeix amb l’alimentació o amb la presa de antisecretors.

Només en rares ocasions, davant la presència de complicacions, pot ser necessari el tractament quirúrgic del pacient.

És important destacar que es recomana sempre la comprovació de la cicatrització de les úlceres gàstriques 12 setmanes després del tractament per confirmar la cicatrització i descartar que es tracti d’una úlcera maligna (càncer gàstric), mentre que les úlceres duodenals no requereixen control atès que no són malignes pràcticament mai.

La Gastroscòpia és el mètode diagnòstic més adequat, permetent a més la presa de biòpsies i el tractament d’algunes de les complicacions.

És important comprovar sempre la presència d’Helicobacter pylori en tot pacient amb úlcera gàstrica i duodenal, atès que la seva eradicació contribueix a la cicatrització de la lesió i evita que reaparegui.

És recomanable que en cas de presentar alguns dels símptomes anteriorment descrits, consulti a un especialista per determinar les causes, seleccionar el millor tractament, a més de conèixer el control i seguiment apropiat en cada cas individual.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patología.