Sobrecreixement bacterià

El Sobrecreixement bacterià fa referència a situacions clínic / patològiques en les quals es produeix un excessiu creixement de bacteris a l’intestí prim.

Entre els factors de risc per presentar aquesta patologia es troben individus amb anomalies anatòmiques predisponent (gastrectomies, reseccions ileocecals, estenosi d’intestí prim, etc.), trastorns immunològics (immunodeficiència comú variable, dèficit d’IgA, hipogammaglobulinemia), malalties que s’associen a trastorns en la motilitat de l’aparell digestiu (diabetis, esclerodèrmia), diverticulosi de l’intestí prim, medicaments que redueixen l’àcid, pancreatitis cròniques i malaltia celíaca.

Els símptomes més freqüents en el pacient que presenta Sobrecreixement bacterià són la diarrea, esteatorrea, sensació de plenitud, meteorisme, flatulència, dolor abdominal i dèficit de vitamines.

El diagnòstic del sobrecreixement bacterià requereix de la realització d’una aspiració i cultiu del contingut intestinal, encara que donada la seva complexitat, aquest tipus d’estudi no sol practicar actualment. En el seu lloc es realitza un test d’hidrogen espirat de lactosa i glucosa que tenen una elevada sensibilitat i especificitat.

Per al tractament del Sobrecreixement bacterià hem de tenir en compte tres aspectes fonamentals: corregir el factor desencadenant, aplicar el tractament més adequat i corregir les deficiències nutricionals.

El tractament específic d’aquesta patologia comprèn la presa d’antibiòtics durant 7 dies, sent necessari en alguns casos repetir el tractament antibiòtic al mes. En el suport nutricional a l’inici del tractament s’ha d’aplicar una dieta lliure de lactosa, aportació de vitamines i corregir deficiències de micronutrients.

És important que en cas de presentar alguns dels símptomes anteriorment descrits, consulti a un especialista per determinar les causes, seleccionar el millor tractament, a més de conèixer el control i seguiment apropiat en cada cas individual.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patologia.