Malaltia per Reflux Gastroesofàgic

La Malaltia per Reflux gastroesofàgic és una malaltia molt freqüent que afecta fins al 20% de la població, presentant-se quan hi ha reflux del contingut gàstric cap a l’esòfag, causant símptomes incòmodes en el pacient.

Aquests símptomes són la regurgitació àcida o cremor retroesternal que sol alleujar-se amb tractament antisecretor. De vegades els pacients amb MRGE refereixen símptomes atípics com singlot, nàusees, dolor toràcic, sensació de globus retroesternal o fins i tot tos seca, laringitis, o irritació faríngia.

El diagnòstic d’aquesta malaltia pot establir-se mitjançant criteris clínics, malgrat que de vegades sol ser necessari recórrer a procediments diagnòstics complementaris com la gastroscòpia i / o la ph-metria de 24 hores.

La majoria de pacients solen presentar bona resposta al tractament farmacològic en combinació amb canvis en l’estil de vida, sent només necessari en casos seleccionats recórrer a tractaments endoscòpics o quirúrgics.

És important que davant els símptomes de la Malaltia per Reflux Gastroesofàgic, sol·liciti una consulta amb un especialista en aparell digestiu per a un correcte diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patologia.