Malaltia celíaca

La Malaltia celíaca és una patologia intestinal d’origen immunològic, que es produeix com a conseqüència d’una intolerància al gluten en individus amb una predisposició genètica.

El gluten pertany a un grup de proteïnes presents en el blat (gliadina), sègol (secalina), ordi (hordeína) i triticale (híbrid del blat i del sègol).

A diferència del que històricament es pensava, la malaltia celíaca no només afecta a nens. Actualment la majoria de casos es diagnostiquen entre els 30 i els 50 anys, i no és infreqüent el diagnòstic en les persones grans.

La causa de la malaltia no és del tot coneguda, però es creu que seria conseqüència d’una interacció entre factors genètics, immunològics, i ambientals.

La forma de presentació clàssica és la que afecta als nens després de la introducció del gluten en la dieta i cursa amb símptomes de malabsorció amb diarrea crònica, distensió abdominal, irritabilitat i retard del creixement.

En l’adult són més freqüents els símptomes atípics com la dispèpsia, flatulències, diarrea amb característiques funcionals, vòmits, o en alguns casos extradigestius com anèmia ferropènica, osteopènia o osteoporosi, dermatitis, aftes bucals, alteració de la bioquímica hepàtica (hipertransaminasèmia), cansament , irritabilitat, ansietat, miopaties, neuropaties, cefalees …

El diagnòstic de la malaltia es basa en la simptomatologia, les biòpsies de duodè, proves genètiques, proves serològiques i la millora després d’un període amb dieta sense gluten.

La demostració de l’existència de lesió en les biòpsies duodenals, segueix sent el patró de referència per establir el diagnòstic de la Malaltia celíaca.

El pacient amb aquesta patologia diagnosticada, ha de realitzar una dieta excloent el gluten de forma estricta i indefinida.

La base de la dieta d’aquests pacients la constitueixen els aliments que en el seu origen no contenen gluten com lactis, carns, ous, peix, fruites, verdures, hortalisses, llegums i cereals sense gluten (arròs, blat de moro …).

Si presenta els símptomes esmentats o ha estat diagnosticat de malaltia celíaca acudeixi a un centre mèdic especialitzat en malalties de l’aparell digestiu per a un correcte diagnòstic, tractament o control de la malaltia.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patología.