Helicobacter Pylori

La infecció per Helicobacter Pylori és molt freqüent afectant més de la meitat de la població mundial, especialment a individus que viuen en països en vies de desenvolupament.

Les principals vies de contagi són l’oral-oral i la fecal-oral, ja sigui per ingesta d’aigua o aliments que continguin el bacteri o bé per males condicions d’higiene.

Aquest bacteri és responsable de processos patològics que ocasionen gastritis activa crònica, úlcera pèptica, càncer gàstric i linfoma gàstric.

En alguns casos s’associa amb malalties extradigestives cardiovasculars, dermatològiques, autoimmunes …

Els símptomes relacionats a aquest bacteri són variats i entre ells destaquen la dispèpsia, la distensió abdominal o l’acidesa d’estómac.

Els mètodes diagnòstics es divideixen en directes (histologia, prova de ureasa mitjançant biòpsia, cultiu) o bé indirectes (serologia, prova d’alè amb urea, test d’antigen en femta).

La Gastroscòpia és el principal procediment per determinar lesions a la mucosa produïda pel Helicobacter pylori, permetent a més la presa de biòpsies per estudi histològic, test d’ureasa, o bé per a cultiu.

Entre les proves no invasives destaca la Prova de l’alè o Prova de la urea, el fonament consisteix a detectar l’activitat de la ureasa (enzim present en el bacteri), després de l’administració oral d’urea.
Aquesta prova té una alta sensibilitat (98%) i especificitat (97%), sent considerada el mètode d’elecció per confirmar l’eradicació de la infecció per Helicobacter pylori.

El tractament d’elecció d’aquest bacteri consisteix a administrar una combinació d’antibiòtics associats a antisecretors, havent-se detectat en els últims anys una resistència creixent a alguns antibiòtics que fa que en molts casos s’hagi de repetir el tractament modificant algun dels fàrmacs utilitzats.

És important que en cas de presentar alguns dels símptomes anteriorment descrits, consulti a un especialista per determinar les causes, seleccionar el millor tractament, a més de conèixer el control i seguiment apropiat en cada cas individual.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patología.