Esofagitis eosinofílica

L’ Esofagitis eosinofílica és una patologia al·lèrgica / inflamatòria de l’esòfag caracteritzada per la infiltració de l’esòfag per eosinòfils (cèl·lules del sistema immunitari), que ocasionen inflamació i alteracions funcionals de l’òrgan.

Els símptomes més freqüents són la dificultat per deglutir aliments, dolor toràcic …, tot i que també són freqüents la regurgitació àcida o cremor.

Per al correcte diagnòstic d’aquesta malaltia és necessària la realització d’una gastroscòpia amb presa de biòpsies.

Existeixen tractaments farmacològics per a l’ esofagitis eosinofílica, acompanyats de teràpies basades en la dieta, que tenen com a objectiu identificar i eliminar d’aquesta aquells aliments al·lèrgens potencialment responsables de la malaltia.

Atès que produeix una estretor de la llum esofàgica, de vegades pot ser necessari el tractament endoscòpic (desimpactació d’aliments o dilatació d’estenosi).

És important que davant la sospita o el diagnòstic d’aquesta malaltia consulti a un centre mèdic especialitzat en el tractament de malalties digestives.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patologia.