Dispèpsia

El terme Dispèpsia s’utilitza per descriure “dificultat per a la digestió” i engloba símptomes diversos com el dolor abdominal, l’ardor epigàstric, el malestar, la distensió de l’abdomen superior, la sacietat precoç i les nàusees.

Aquests símptomes són habituals en gran part de la població i és per això que la dispèpsia constitueix una de les principals consultes en els serveis de digestiu.

Es calcula que poc menys de la meitat dels pacients presenta símptomes que justifiqui algun tipus de lesió orgànica com ulcera pèptica, duodenitis erosiva, càncer gàstric …

Els pacients que no presenten aquest tipus de lesions orgàniques s’anomenen pacients amb dispèpsia funcional (DF).

Per al correcte diagnòstic de la dispèpsia, sobretot en individus majors de 40 anys o amb símptomes d’alarma, es practica una gastroscòpia amb o sense test d’Helicobacter Pylori i en ocasions es realitzen també una ecografia abdominal, anàlisi de sang i d’altres proves complementàries.

La dispèpsia funcional sol ser de difícil tractament i depenent del símptoma predominant, s’optarà per fàrmacs antisecretors o procinètics. En els casos de dispèpsia funcional associats a infecció per Helicobacter pylori, l’eradicació del bacteri s’associa a millora dels símptomes.

És recomanable que en cas de símptomes de dispèpsia consulti a un especialista per determinar les causes, seleccionar el millor tractament, a més de conèixer el control i seguiment apropiat en cada cas individual.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patología.