Càncer d’estómac

A l’estómac es poden desenvolupar diferents tipus de tumors malignes entre els quals destaquen l’adenocarcinoma, el limfoma no Hodgkin, els tumors de l’estroma gastrointestinal (GIST) i els carcinoides.

Els símptomes més freqüents del càncer d’estómac solen ser dolor abdominal, sacietat precoç, pesadesa postprandial, pèrdua de gana, nàusees, eructes, pèrdua de pes, sent difícils de diferenciar dels símptomes d’altres patologies estomacals benignes.

La Gastroscòpia és la tècnica d’elecció per al diagnòstic d’aquestes lesions permetent a més la presa de biòpsies per a l’estudi anatomopatològic, sent necessari també realitzar un estudi d’extensió locoregional i a distancia,  mitjançant ultrasonografia endoscòpica o ecoendoscopia  i / o tomografia computada (TC ) en la majoria de casos.

El tipus de tumor més freqüent és l’adenocarcinoma,  que representa més del 90% de tots els tumors malignes gàstrics.

Entre els factors de risc per a aquest tipus de tumor es troben el sexe masculí, ser major de 50 anys, la ingesta d’aliments fumats, el tabac, els antecedents familiars de càncer gàstric, i la infecció per Helicobacter pylori.

Depenent de l’estadi en què es troba el tumor, s’aplicaran diferents tractaments, curatius o pal·liatius.

El tractament endoscòpic de adenocarcinomes gàstrics és aplicable a tumors bé o moderadament diferenciats amb invasió limitada a mucosa o submucosa.

No obstant això, a la majoria de casos en què el tumor es diagnostica en etapes més avançades, és la cirurgia (amb o sense quimioteràpia) l’únic tractament aplicable amb intenció curativa (Gastrectomia total o subtotal).

És important que en cas de presentar alguns dels símptomes anteriorment descrits, consulti a un especialista per determinar les causes, seleccionar el millor tractament, a més de conèixer el control i seguiment apropiat en cada cas individual.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patología.