Càncer d’esòfag

Els tumors malignes de l’esòfag més freqüents són el carcinoma escatós (CE) i l’adenocarcinoma (AC).

El Carcinoma Escamoso sol estar associat al consum crònic de tabac i alcohol. Per contra el Adenocarcinoma es presenta en pacients amb esòfag de Barret.

Els símptomes del cáncer d’esòfag en fases inicials (reflux gastroesofàgic, coïssor) solen passar desapercebuts amb freqüència. Ja en etapes més avançades, els pacients refereixen dificultat per empassar (disfàgia), dolor en empassar (odinofàgia), falta de gana (anorèxia), i / o pèrdua de pes.

El diagnòstic s’estableix mitjançant Gastroscòpia amb biòpsies de la lesió, sent en ocasions necessària la realització d’Ecoendoscòpia per avaluar l’extensió local i la distància del tumor.

El tractament del càncer d’esòfag dependrà del tipus, mida, i extensió de la lesió, sent les opcions terapèutiques habituals, la quirúrgica, associada o no a radioteràpia / quimioteràpia, o bé en casos seleccionats, les tècniques endoscòpiques tant amb fins curatius (resecció de lesions en fases inicials) com pal·liatius (dilatació d’estenosi, col·locació de pròtesis).

En cas de presentar els símptomes esmentats és recomanable que faci una consulta sense demora en un centre mèdic especialitzat en patologia digestiva.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patología.