Hemorroides

Les hemorroides són plexes vasculars arterio-venosos distribuïts al voltant del canal anal.

La malaltia hemorroïdal succeeix quan es produeixen símptomes i signes secundaris a una alteració estructural de les hemorroides.

La classificació més utilitzada és la que les divideix en quatre graus, grau I (sobresurten al canal anal però no descendeixen per sota de la línia dentada), grau II (prolapsan al canal anal davant maniobres de defecació però desapareixen espontàniament en cessar l’esforç ), grau III (el prolapse descendeix per sota del marge anal i només es redueixen amb maniobres digitals), grau IV (el prolapse es manté contínuament per sota del marge anal).

Els símptomes clàssics de la malaltia hemorroïdal són el dolor, pruïja, prolapse o sagnat, que sol ser de sang vermella, fresca, i d’escassa quantitat.

El diagnòstic de la malaltia hemorroïdal s’estableix mitjançant examen físic (inspecció anal, tacte rectal), sent necessària en alguns casos la realització de rectosigmoidoscòpia o colonoscòpia.

Pel que fa al tractament, es recomana a tots els pacients que adoptin mesures higiènic-dietètiques per aconseguir un hàbit evacuatori sense esforç, amb reducció de la consistència d’excrements, i que realitzin una neteja suau de la regió anal.

En ocasions pot ser necessària la utilització de pomades anti-hemorroidales tòpiques que contenen corticosteroides, anestèsics i antisèptics en diferents proporcions.

En cas de fracàs a les mesures prèviament comentades i en pacients amb hemorroides grau II-III, es poden aplicar tractaments mínimament invasius com la lligadura amb banda elàstica, la escleroteràpia, làser, infrarojos, o la coagulació bipolar.

En refractaris amb graus III-IV, sol recomanar el tractament quirúrgic clàssic. És important destacar que davant l’aparició d’un dolor intens i agut s’ha de descartar la presència d’una trombosi hemorroïdal que requereix d’un tractament específic quirúrgic (trombectomía). En aquests casos sol ser necessari afegir analgèsics i antiinflamatoris almenys els primers dies.

És important que en cas de presentar alguns dels símptomes anteriorment descrits, consulti a un especialista per determinar les causes, seleccionar el millor tractament, a més de conèixer el control i seguiment apropiat en cada cas individual.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada per a l’estudi i tractament d’aquesta patologia.