Fissura anal

La fissura anal és l’esquinçament longitudinal o úlcera de la pell del canal anal, situat per sota de la línia dentada.

Els símptomes es caracteritzen per dolor intens amb el pas de les deposicions i posterior a aquestes, associat o no a la presència de sang vermella fresca al final de la deposició o al netejar-se.

Es classifiquen en agudes i cròniques segons el temps d’evolució (menys o més de 8 setmanes respectivament).

Es diagnostica mitjançant examen físic de la zona que pot despertar dolor en el pacient i requereix en ocasions d’aplicació d’anestèsics tòpics.

Entre els factors de risc per presentar una fissura es troben el restrenyiment (excrements durs), l’esforç defecatori, la cirurgia anal prèvia, la diarrea crònica, el traumatisme de la zona, i en algunes ocasions poden estar relacionades amb altres malalties intestinals com la malaltia de Crohn.

El tractament d’aquestes lesions requereix:

  • La correcció del restrenyiment. Es recomana una dieta rica en fibres.
  • El control del dolor mitjançant analgèsics orals i tòpics.
  • Facilitar l’obertura del canal anal durant la defecació, mitjançant l’aplicació de pomades que continguin substàncies que disminueixen la hipertonia (nitroglicerina, nifedipina, dinitrat d’isosorbida).

Quan fracassa el tractament mèdic i especialment en presència de fissures cròniques, es pot optar pel tractament quirúrgic (esfinterotomia), i es recomana prèviament a realitzar la cirurgia, un estudi de la tonicitat de l’esfínter mitjançant manometria anorectal.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada per a l’estudi i tractament d’aquesta patología.