Factors de risc

Factors de risc del Càncer de Còlon i Recte

Encara que la causa última no està clarament establerta, s’ha involucrat una sèrie de factors dietètics, ambientals, tòxics,… que semblen relacionar-se directament amb un increment d’incidència de Càncer de Còlon i Recte.

A més dels anteriorment esmentats, existeixen una sèrie de factors de risc que s’ha demostrat augmenten considerablement la incidència del CCR.

Entre aquests es troben l’edat superior als 45-50 anys, els antecedents personals o familiars de pòlips o Càncer de Còlon, la malaltia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa i colitis granulomatosa o malaltia de Crohn) i altres factors i síndromes hereditaris específics (com la poliposis adenomatosa familiar, la síndrome de Gardner, la síndrome de Turcot i la síndrome de Lynch-càncer de colon hereditari no associat a poliposis).

De qualsevol manera, donat que avui en dia no es coneix la causa última responsable del Càncer de Còlon i Recte, és important que encara que no compleixi cap dels requisits anteriorment assenyalats, si presenta molèsties abdominals, alteració del ritme intestinal o sagnat per l’anus es posi en contacte amb un centre especialitzat en l’aparell digestiu per practicar l’estudi més convenient en cada cas.