Càncer de Còlon i Recte

La prevenció i el diagnòstic precoç són fonamentals pel Càncer de Còlon i Recte

El Càncer de Còlon i Recte és un dels càncers més freqüents entre els homes i dones en l’actualitat.

Encara que no es coneix la causa última responsable del càncer de còlon i recte o colorectal, existeixen actualment mètodes preventius eficaços i un tractament curatiu en la majoria de casos.

La Colonoscòpia és el procediment fonamental per a diagnosticar i tractar la majoria de les lesions pre-malignes del còlon.

El Càncer de Còlon i Recte o Càncer Colorectal (CCR) suposa un important problema de salut pública a causa de la seva alta freqüència d’aparició i a la seva mortalitat.
Als països desenvolupats, és el segon tipus de càncer més freqüent després del de pulmó al baró i del de mama a la dona, ocupant el primer lloc quan es consideren ambdós sexes conjuntament.

La cura del Càncer de Còlon depèn fonamentalment de l’estadi en el qual es diagnostica. Si es detecta en fases inicials, s’aconsegueix una cura complerta en la majoria dels casos, però quan es diagnostica en fases avançades només un petit percentatge de pacients sobreviuen als 5 anys.

Vols més informació? Et poden interessar …

Com és el Càncer de Còlon? T’expliquem què és el càncer de còlon.

Com apareix el Càncer de Còlon? Factors de risc.

Com diagnosticar-lo? Diagnòstic del càncer de còlon.

Com tractar el Càncer de Còlon? Tractament.