Quan considerar el Baló Intragàstric pel tractament de l’Obesitat?

Grau d’obesitat mitjançant l’Índex de Massa Corporal (IMC)

L’Obesitat, catalogada com una de les malalties més prevalents a nivell mundial i considerada com la nova “epidèmia del segle XXI”, afecta aproximadament al 17.4% de la població adulta. Si avaluem l’obesitat i el sobrepès conjuntament, detectem que més de la meitat (54.5%) dels adults tenen excés de pes, segons les últimes dades de l’Enquesta Nacional de Salut realitzada el 2017 pel Ministeri de Sanitat.

L’Obesitat comporta un risc a causa de la seva associació amb altres malalties com la hipertensió arterial, diabetis mellitus, hipercolesterolèmia i malaltia per fetge gras, entre moltes d’altres, augmentant el risc de malalties cardiovasculars (principal causa de mort a nivell mundial).

A la pràctica clínica diària, es classifica el grau d’obesitat mitjançant l’Índex de Massa Corporal (IMC), que es calcula dividint el pes (en quilograms) entre la talla (en metres) al quadrat.

Hi ha diversos tractaments disponibles en l’actualitat per a l’obesitat. Els pacients que presentin un IMC> 40 kg / m2 o entre 35-40 kg / m2 amb comorbiditats associades, són candidats a cirurgia bariàtrica per evitar la progressió de les complicacions metabòliques a llarg termini.

Tot i així, la gran majoria de les persones amb obesitat presenten IMC entre 30 i 35 kg / m2 sense malalties associades, i no tenen indicació de cirurgia bariàtrica. Així mateix, hi ha pacients que sí que tenen indicació de cirurgia bariàtrica, però rebutgen aquesta alternativa. En aquests casos, quan el tractament conservador amb dieta i augment d’activitat física no aconsegueix una pèrdua de pes suficient, s’ha de valorar la possibilitat de tractament endoscòpic amb Baló Intragàstric.

Com funciona el Baló Intragàstric?

Es tracta d’un dispositiu esfèric de silicona que es col·loca en la cavitat gàstrica per via endoscòpica (a través de la boca) i s’omple amb solució salina, per un període de 6 mesos. Per tant, és un tractament temporal i reversible.

És un procediment ambulatori, segur, de curta durada (20 a 30 minuts aproximadament) i que es realitza amb sedació profunda.

Té com a objectiu reduir la capacitat gàstrica, endarrerir el buidatge gàstric, produir sensació de sacietat i disminuir la sensació de gana. Tot això contribueix perquè el pacient pugui complir una dieta saludable i aconseguir la pèrdua de pes.

Quan està indicat aquest tractament?

Prèvia a la col·locació del Baló Intragàstric és necessària una valoració mèdica (equip d’Endocrinologia i Aparell Digestiu) i psicològica, per determinar si el pacient es pot beneficiar d’aquest tipus de tractament.

En general, el Baló Intragàstric està indicat en pacients amb un IMC igual o superior a 27 kg / m2 amb alguna complicació metabòlica associada i en aquells amb IMC entre 30-40 kg / m2, sense complicacions metabòliques.

És imprescindible la motivació i implicació per part del pacient amb l’objectiu de modificar el seu estil de vida a un més saludable, amb nous hàbits d’alimentació i activitat física, perquè el tractament sigui efectiu i la pèrdua de pes duradora en el temps.

Els factors que prediuen l’èxit del tractament inclouen la motivació i compromís per part del pacient i la freqüència de les visites de seguiment.

El nostre equip multidisciplinari especialitzat està format per Endocrinòlegs (realitzen una avaluació global de l’obesitat, diagnostiquen i tracten les malalties metabòliques associades), Digestòlegs Endoscopistes (realitzen els tractaments endoscòpics), Nutricionistes (ensenyen un correcte patró alimentari pel que fa a tipus d’aliments, horaris , quantitats) i Psicòlegs (maneig de situacions, pensaments i emocions que sorgeixen durant la modificació dels hàbits de vida).

El programa inclou:

  • Control nutricional cada 15 dies per dieta personalitzada i control de pes
  • Seguiment mèdic per a un adequat control metabòlic
  • Seguiment psicològic del comportament alimentari, patrons d’alimentació i estil de vida, que puguin impactar sobre el pes. Suport per a trobar la sintonia entre la nova forma d’alimentació, comportament i activitat física.

Perdre pes i mantenir-lo no és fàcil. Per aquest motiu, els pacients són supervisats durant tot el procés pel nostre equip multidisciplinari.

Què complicacions poden aparèixer durant el tractament?

És possible que hi hagi algun tipus de malestar durant la primera setmana. Els símptomes més freqüents són nàusees, vòmits i malestar epigàstric, però habitualment remeten un cop finalitzada la primera setmana.

La taxa de complicacions és mínima (0,09%): broncoaspiració, migració, perforació o úlcera gàstrica.

És un procediment considerat segur, particularment quan és realitzat per un equip de endoscopistes amb àmplia experiència com el nostre equip de Clínica ServiDigest.

Quin tipus de Baló Intragàstric seria el mes adequat?

En l’actualitat, hi ha una àmplia varietat de balons intragàstrics, però únicament 3 d’ells estan aprovats per la FDA (Food and Drug Administration, l’agència de medicaments d’Estats Units).

A Clínica ServiDigest implantem Balons Intragàstrics Orbera de 6 mesos de durada. Orbera compta amb una experiència de gairebé 300.000 balons implantats a nivell mundial i ha estat utilitzat en la majoria dels estudis disponibles. Es tracta d’un dispositiu esfèric de silicona que es col·loca en la cavitat gàstrica per via endoscòpica (a través de la boca) i s’omple amb aproximadament 500 ml de solució salina i blau de metilè. Després de 6 mesos, es retira el baló intragàstric per via endoscòpica.

Quins són els avantatges del tractament amb Baló Intragàstric?

  • Preserva l’anatomia de l’estómac
  • Retarda el buidatge gàstric, provoca sacietat precoç i disminueix la sensació de gana
  • Mètode segur (mínima taxa de complicacions)
  • Seguiment estricte amb equip multidisciplinari especialitzat (Endocrinologia, Nutrició, Psicologia i Aparell Digestiu)
  • Temporal i reversible

En resum, la col·locació del Baló Intragàstric per via endoscòpica és una tècnica segura i eficaç, que compta amb més de 20 d’anys d’experiència, gairebé 300.000 balons implantats a nivell mundial i més de 230 estudis publicats. És imprescindible el seguiment per un equip multidisciplinari especialitzat (Endocrinologia, Nutrició, Psicologia i Aparell Digestiu) per aconseguir la pèrdua de pes adequada.

Dr. Jorge A. Otero Pareja
Especialista en Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest
Col·legiat 50.599 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *