El pes i la composició corporal

El nostre pes corporal és la suma de tots els teixits del cos i és considerat una mesura antropomètrica tradicional juntament amb la talla.

Amb el pes i la talla podem obtenir l’Índex de Massa Corporal (IMC), el qual es calcula en dividir el pes en quilos entre la talla en metres (kg / m2). Segons el valor de l’IMC podem classificar el pes en l’escala següent:

 • Baix pes: Per sota de 18,5
 • Normopès: De 18,5 fins a 25
 • Sobrepès: Per sobre de 25 i per sota de 30.
 • Obesitat: IMC per sobre de 30.

Quin percentatge del teu pes és aigua, greix o múscul?

És aquí on entra l’anàlisi de la composició corporal, el qual mesura les proporcions relatives de greix i massa magra en el cos

Per una adequada anàlisi de la composició corporal és fonamental delimitar els diferents components del cos. En aquest article descriurem el model multicompartimental, amb enfocament en el nivell IV, en el qual es distingeixen component bàsics:

 • Massa greix (20%).
 • Massa magra o massa lliure de greix (80%):
 • Proteïnes viscerals (13%).
 • Aigua intracel·lular (35%) i Aigua extracel·lular (24%).
 • Teixit ossi (7%)

Els percentatges en la composició de cada element varien segons el sexe, edat, nivell d’activitat física, tipus de dieta i en certes malalties. A continuació parlarem de com mesurar la composició corporal i dels beneficis que s’obté en conèixer-la.

Com es mesura la composició corporal?

Hi ha múltiples mètodes per determinar la composició corporal que difereixen quant a la seva tecnologia i cost. A continuació, donarem una breu explicació dels diferents mètodes.

 • Plicómetres: Instruments amb forma de pinça que mesuren els plecs cutanis per avaluar el greix subcutani. És el mètode més senzill i econòmic però presenta gran marge d’error.
 • Impedància bioelèctrica (BIA): Es basen en la resistència d’un mitjà biològic al pas d’un corrent elèctric. La resistència està condicionada per la resistivitat dels diferents teixits a la conducció del corrent elèctric. Els teixits gras i ossi són mals conductors, en canvi la massa lliure de greix oposa escassa resistència a causa de la conductivitat de l’aigua.
 • Densitometria hidrostàtica, Densitometria òssia (DEXA) i Pletismografia per desplaçament d’aire (Bod-Pod). Són mètodes més complexos i amb alt cost, de manera que només s’utilitzen en estudis d’investigació.

En aquest article, ens centrarem en les bàscules de bioimpedància ja que és el mètode més utilitzat en la pràctica clínica habitual per la seva precisió i facilitat d’ús.

Beneficis de l’ús de la impedància bioelèctrica

 • Forma part de la valoració nutricional: Aporta gran informació en pacients desnodrits, així com en la valoració dels canvis corporals associats a l’envelliment (sarcopènia) i els que es presenten en certes malalties com la diabetis.
 • Identificar els pacients amb augment del greix corporal visceral: Aquesta circumstància suposa un augment de risc cardiovascular i diabetis.
 • Avaluar els canvis corporals associats a la pauta d’alimentació i exercici físic.
 • Avaluar pacients en els quals se sospita que l’índex de massa corporal és discordant amb la massa greix total, un exemple són els esportistes on l’IMC pot ser alt però amb adipositat baixa. No obstant això també es pot presentar el cas contrari, en el qual es pot tenir un IMC normal però un percentatge de massa grassa en valors de sobrepès o obesitat.

Preguntes freqüents i dubtes sobre la impedància bioelèctrica

En quins subjectes es pot avaluar la composició corporal amb la bioimepedancia?

Per a una major precisió dels resultats, es recomana en els pacients amb les següents característiques:

 • Subjectes sans sense alteracions de fluids o electròlits.
 • No alteracions en la forma corporal.
 • Pacient amb un IMC entre 16-34 kg / m2.

Cal una preparació prèvia. Les següents recomanacions ajuden a obtenir un resultat més fiable.

 • No prendre líquids, aliments o cafeïna 4 hores abans de la prova.
 • No realitzar cap exercici físic 4 hores abans de la prova.
 • No consumir alcohol 24 hores abans de la prova.
 • Bufeta buida.
 • No realitzar la prova immediatament després d’haver-se aixecat. S’aconsella deixar passar 2 hores perquè els líquids es reparteixin normalment.
 • No prendre diürètics 7 dies abans de la prova.
 • Realitzar preferentment l’anàlisi fora del cicle menstrual i del període immediatament anterior o posterior.
 • Retirar els objectes metàl·lics: joies, rellotge, etc.

Quant de temps es necessita per fer la prova?

És un mesurament que es realitza en el moment de la consulta. En general és un mètode senzill, no invasiu ni dolorós.

Hi ha alguna contraindicació?

 • Dones embarassades.
 • Portadors d’implants electrònics (marcapassos) i pròtesis metàl·liques.

Quin és el valor normal de greix corporal?

Com s’ha descrit anteriorment, el percentatge de greix corporal pot variar en funció de l’edat, sexe, pla d’alimentació i exercici físic. És important tenir en compte que un excés de greix corporal es relaciona amb l’aparició de malalties com: Diabetis Mellitus, Hipertensió, Dislipidèmies i malalties pulmonars. Així mateix esmentar que un baix percentatge de greix corporal no és sinònim de salut, ja que la massa greix forma part de la reserva energètica i en el cas de les dones és essencial per mantenir un cicle menstrual regular i saludable.

Les categories ponderals segons el percentatge de greix corporal, són les següents:

 • Dones: Normopès 20-29%; Sobrepès 30-34%; Obesitat> 35%
 • Homes: Normopès 12-19%, Sobrepès 20-24%; Obesitat> 25%

En resum és important recordar que mantenir una composició corporal equilibrada és fonamental per a la salut; en conjunt amb el pes i la talla forma part de la valoració i seguiment nutricional.

Si vols, pots acudir a Clínica ServiDigest per realitzar una valoració nutricional completa i poder realitzar un pla d’alimentació personalitzat segons les teves necessitats.

Dra. Ana Ruiz Serrano
Especialista en Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest
Col·legiada 6.389 del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *