Perdre pes sense cirurgia i amb menys riscos per a la salut

L’obesitat i les malalties metabòliques associades

L’obesitat s’ha convertit en un greu problema de salut pública a nivell mundial, amb un increment gairebé continu en les taxes de nous casos, i amb ella l’aparició de malalties metabòliques associades com la Diabetis Mellitus, la Hipercolesterolèmia, Malaltia per Fetge Gras i Hipertensió Arterial, entre d’altres.

Aquestes malalties metabòliques globalment suposen un major risc de malaltia cardiovascular greu. A més, l’associació amb diversos tipus de càncer, problemes físics i psicosocials, implica que l’obesitat, considerada com una malaltia crònica, requereixi un tractament adequat, multidisciplinar i a llarg termini. Tot i això, el tractament inicial i conservador basat en la modificació de l’estil de vida pel que fa a hàbits d’alimentació, conducta alimentària i activitat física és, en molts casos, ineficient per aconseguir una pèrdua de pes significativa i millorar les complicacions metabòliques descrites.

En els casos més greus d’obesitat, la cirurgia bariàtrica és un tractament molt eficaç. No obstant això, la gran majoria dels pacients obesos no tenen la indicació per realitzar-la i els que sí que es beneficiarien d’ella, no compten amb els recursos necessaris o no estan disposats a sotmetre a procediments irreversibles que comporten un risc quirúrgic i possibles complicacions metabòliques a llarg termini.

Com a conseqüència del panorama actual, els tractaments endoscòpics han sorgit com una opció per tancar aquesta bretxa que hi ha entre la teràpia conservadora i la cirurgia bariàtrica.

Què és el Sleeve Endoscòpic (Mètode Apollo)?

És un procediment endoscòpic que s’efectua per via oral i que utilitza un sistema avançat de sutures, el Sistema Overstitch d’Apollo Endosurgery, per realitzar una intervenció endoscòpica mínimament invasiva. Aquesta intervenció consisteix a crear una sèrie de sutures a les parets de l’estómac i té com a finalitat:

 • Reduir el volum de la cavitat gàstrica (aproximadament un 70%).
 • Aconseguir un alentiment del buidatge gàstric.
 • Donar lloc a sacietat precoç.
 • Retardar l’aparició de sensació de fam.

Quins són els seus avantatges comparat amb la cirurgia bariàtrica?

 • És una tècnica segura, amb baixa taxa de complicacions.
 • És menys invasiva que la cirurgia bariàtrica, sense incisions ni cicatrius externes.
 • Preserva l’anatomia gástrica.
 • Ràpida recuperació, amb ingrés hospitalari curt.

I els seus beneficis?

 • Efectiva per la pèrdua de pes, com a part d’un programa integral i a llarg termini, format per un equip multidisciplinari amb experiència.
 • Millora de les malalties associades com la hipertensió arterial, diabetis mellitus, colesterol, dolors articulars, apnea del son i fetge gras.
 • Augmenta la confiança i autoestima.

Qui es pot beneficiar del Sleeve Endoscòpic (Mètode Apollo?

 1. Pacients amb Obesitat tipus I (IMC> 30 kg / m2) que presenten malalties metabòliques greus associades a l’obesitat.
 2. Pacients amb Obesitat tipus II (IMC 35 – 39.9 kg / m2).
 3. Pacients amb Obesitat tipus III i IV (IMC> 40 kg / m2) que rebutgin la cirurgia bariàtrica o com a pont a aquesta.

Com es fa?

El procediment es porta a terme sota anestèsia general, té un temps de durada d’aproximadament 2 hores i requereix un ingrés hospitalari de 24 hores.

Com és l’alimentació després del procediment?

Després de les primeres 8-12 hores, s’inicia la ingesta de líquids per avaluar la tolerància oral. Posteriorment es seguirà una dieta líquida amb substitutius de menjars, que anirà progressant en textures i aliments, fins a aconseguir una dieta saludable, variada i completa. S’estableix un seguiment estricte per l’equip multidisciplinari integrat per Nutrició, Psicologia, Endocrinologia i Aparell Digestiu.

Quines complicacions poden sorgir?

Els primers dies pot aparèixer dolor abdominal i nàusees, que generalment es resolen amb tractament conservador (medicació oral).

Els efectes adversos després del procediment són mínims, amb una taxa de complicacions inferior al 1%. A nivell mundial s’han reportat alguns casos de col·lecció de fluid al voltant de l’estómac, hemorràgia, un cas d’embòlia pulmonar i un cas de pneumotòrax. Tots es van resoldre amb tractament mèdic conservador sense necessitat de cirurgia i cap mort ha estat reportada (mortalitat 0%).

Com és la seva eficàcia?

Prèviament a la realització del Sleeve endoscòpic (mètode Apollo) ha d’existir un compromís per part del pacient per a una intervenció dietètica i psicològica adequada, per tal de modificar hàbits d’alimentació i conducta alimentària. Després de la intervenció és fonamental el seguiment multidisciplinari continu, per aconseguir una pèrdua de pes significativa i el control de les malalties metabòliques associades a l’obesitat.

Els tractaments endoscòpics com el Sleeve endoscòpic (mètode Apollo) ofereixen una oportunitat per ajudar en la pèrdua de pes i modificar l’estil de vida a un més saludable, de forma segura i amb una baixa taxa de complicacions, amb la finalitat de perdre l’excés de pes i poder mantenir-lo en el temps.

Els nostres resultats mostren que aquesta tècnica, realitzada per un equip multidisciplinari amb experiència, resulta ser segura i eficaç en el tractament de l’obesitat, aconseguint una pèrdua de pes d’aproximadament 20-25 kg al primer any de la intervenció.

Dr. Jorge Andrés Otero
Especialista en Endocrinologa i Nutrició de Clínica ServiDigest
Col·legiat 50.599 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *