L’obesitat, una xacra en els indicadors de salut

L’obesitat s’ha convertit en una xacra en els indicadors de salut del món desenvolupat, una tendència de la qual no escapa el nostre país.

Segons les estimacions de l’estudi publicat l’any passat i liderat per investigadors de l’Institut Hospital de la Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), en 2030 es preveu que 27 milions d’adults espanyols tindrà problemes de sobrepès o obesitat.

La prevalença de l’obesitat serà del 80% dels homes i del 55% de les dones en el territori nacional. Aquestes dades són especialment dolentes si es té en compte que el creixement en el nombre d’obesos està sent progressiu i sostingut, amb aproximadament tres milions de nous casos per dècada.

Segons aquest estudi, en 2016 hi havia a Espanya aproximadament 24 milions de persones amb excés de pes, la qual cosa suposava el 70% de la població adulta espanyola. Deu anys abans, s’havien registrat 21 milions.

Aquesta patologia està associada a un major risc de patir malalties severes i cròniques. A part de la predisposició genètica, el seu increment es deu a mals hàbits alimentaris i a la falta d’exercici físic.

És important frenar l’evolució i el progrés de la malaltia en el moment que encara no afecta de manera important a la salut del pacient.

L’obesitat és una malaltia que requereix un tractament multidisciplinari, i és per aquest motiu que ha de ser tractada per unitats medicoquirúrgiques amb experts especialistes metges que valorin la situació clínica del pacient i determinin el millor tractament de forma personalitzada.

A Clínica ServiDigest disposem de serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica, Psicologia, Endoscòpia Digestiva i Cirurgia de l’Obesitat (bariàtrica), per a poder aplicar de forma coordinada els diferents tractaments segons el grau de Sobrepès o Obesitat: dietètic, farmacològic, endoscòpic i quirúrgic.

A Clínica ServiDigest realitzem diferents tractaments endoscòpics i quirúrgics depenent de quina sigui la millor opció pel pacient.

Tractaments endoscòpics de l’obesitat

Les tècniques endoscòpiques que es realitzen tenen com a objectiu reduir la capacitat gàstrica, per a aconseguir major sensació de sacietat amb menor quantitat d’ingesta, i en alguns casos crear una incompleta absorció dels nutrients per a afavorir una major pèrdua de pes.

Baló Intragàstric Endoscòpic

Sense cirurgia, consisteix a introduir en l’estómac, per via endoscòpica, un globus de silicona amb contingut de sèrum fisiològic. Es manté durant uns mesos, produint sensació de sacietat i reeducant durant aquest període al pacient a menjar més lleuger i menys copiós.

Mètode APOLLO

Un mètode nou i avançat per a realitzar intervencions endoscòpiques per via oral, i indicat en el tractament de l’Obesitat i també en altres patologies i/o complicacions digestives que precisin un procediment de sutura endoscòpica.

Tractaments quirúrgics de l’obesitat

Cirurgia de l’Obesitat o Cirurgia Bariàtrica

Actualment la Cirurgia Bariàtrica és l’opció més efectiva en el cas d’una Obesitat catalogada com a tipus III (índex de massa corporal superior a 40) en la qual han fracassat els altres tractaments, o en la tipus II (índex de massa corporal superior a 35) amb comorbilitats greus relacionades amb l’Obesitat com a diabetis, hipertensió, dislipèmia o síndrome d’apnea del son.