Notícies

Notícies de salut, cultura i qualitat de vida

Des de la Clínica ServiDigest volem fer-vos partícips de les notícies relacionades amb els nostres valors: Salut, Cultura i Qualitat de vida.

La comunicació amb els pacients i amics de ServiDigest, és part d’una de les nostres tasques més importants: Tenir cura de la seva salut per aconseguir que visquin més i també millor.

Des d’aquest apartat informem de tot allò que ens ajuda a ser més saludables i feliços, amb recomanacions i informació sobre la Salut, la Cultura i la Qualitat de Vida.

NOTICIES