Què és l’hipotiroïdisme?

Molts dels nostres pacients acudeixen a consulta sol·licitant proves per avaluar la tiroide per dificultat per perdre pes o per increment ponderal progressiu, per això des de Clínica ServiDigest considerem necessari repassar conceptes bàsics sobre l’hipotiroïdisme, els seus símptomes, diagnòstic i tractament.

Què és la tiroide?

La tiroide és una petita glàndula en forma de papallona localitzada al coll en què es sintetitzen les hormones tiroides que són necessàries per a l’adequat funcionament de l’organisme.

Què és l’hipotiroïdisme?

És el terme mèdic utilitzat per definir la manca de producció d’hormones tiroïdals.

Quins són els símptomes de l’hipotiroïdisme que no hem de passar per alt?

 • Fatiga o cansament.
 • Debilitat muscular.
 • Intolerància al fred.
 • Augment de pes.
 • Pell seca.
 • Unes fràgils.
 • Restrenyiment.
 • Alteracions menstruals.

Com es diagnostica l’hipotiroïdisme?

A través d’una analítica.

En quins pacients està indicat descartar l’hipotiroïdisme?

 • Símptomes compatibles.
 • Antecedents personals o familiars de malalties autoimmunes (per exemple malaltia celíaca, diabetis mellitus tipus 1, vitiligo, etc.).
 • Goll.
 • Tiroidectomía.
 • Tractament amb iode radioactiu.
 • Radioteràpia de cap o coll.
 • Tractament amb fàrmacs com amiodarona, liti, interferó α, etc.
 • Esterilitat.
 • Malalties de la hipòfisi o l’hipotàlem.

Quin és el tractament de l’hipotiroïdisme?

Comprimits d’hormona tiroïdal sintètica via oral diàriament en dejú.

Clínica ServiDigest, experts en el diagnòstic i tractament de malalties digestives i metabòliques, disposa d’un equip mèdic especialista en Endocrinologia i Nutrició d’alta qualificació professional i formació científica, per al diagnòstic i tractament de l’hipotiroïdisme, oferint com sempre, una assistència mèdica de qualitat , integral i personalitzada.