Sra. Laura Torres Mota

Especialista en Nutrició Humana i Dietètica

Reserva cita online amb la Dra. Torres

Laura Torres Mota és especialista en Nutrició Humana i Dietètica de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Departament medicoquirúrgic de Metabolisme, Nutrició i Obesitat de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Membre del Comitè científic del Departament de Docència i Formació de Clínica ServiDigest-Fundació ServiDigest.

Títol Universitari de Grau en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona.

Màster en Seguretat Alimentària. Universitat de Barcelona.

Col·legiada nº CAT000880 del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT).

Formació continuada amb la participació i assistència als cursos, sessions i congressos més rellevants de Nutrició Humana i Dietètica, Metabolisme, Sobrepès i Obesitat, Aparell Digestiu.

Membre de les principals Societats científiques relacionades amb l’especialitat de Nutrició Humana i Dietètica, Metabolisme, Sobrepès i Obesitat.