Dr. Eduard Mª Targarona Soler

Especialista en Cirurgia Bariàtrica-Cirurgia de l'Obesitat

El Dr. Eduard Mª Targarona Soler és el coordinador mèdic del Servei de Cirurgia de l’Obesitat de la Clínica ServiDigest de Barcelona.

Facultatiu especialista en Cirurgia Bariàtrica – Cirurgia de l’Obesitat de la Clínica ServiDigest de Barcelona.

Departament medicoquirúrgic de Metabolisme, Nutrició i Obesitat de la Clínica ServiDigest de Barcelona.

Col·legiat nº 13882 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

President de l’Associació Espanyola de Cirurgians (AEC).

Formació continuada amb la participació i assistència als cursos i congressos nacionals e internacionals més rellevants de Cirurgia Bariàtrica.

Membre de les principals societats científiques relacionades amb l’ especialitat de Cirurgia Bariàtrica – Cirurgia de l’Obesitat.