Dr. Víctor J. Morales Alvarado

Especialista en Aparell Digestiu

Reserva cita online amb el Dr. Morales

El Dr. Víctor J. Morales Alvarado és facultatiu especialista en Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Llicenciat en Medicina.

Col·legiat 51.868 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Metge Especialista en Aparell Digestiu.

Formació d’especialista en Aparell Digestiu com a metge intern resident a l’Hospital Universitari Dr. Peset de València.

Formació continuada amb la participació i assistència als cursos i congressos més rellevants de Gastroenterologia, Coloproctologia, Endoscòpia digestiva, Malaltia inflamatòria intestinal, Hepatologia.

Membre de les principals Societats científiques relacionades amb l’especialitat d’Aparell Digestiu.