Dr. Sergio Ledesma Serrano

Especialista en Aparell Digestiu

El Dr. Sergio Ledesma Serrano és facultatiu especialista en Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Llicenciat en Medicina.

Col·legiat 27.865 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Metge Especialista en Aparell Digestiu.

Formació d’especialista en Aparell Digestiu com a metge intern resident a l’Hospital General Nuestra Señora del Mar de Barcelona.

Formació continuada amb la participació i assistència als cursos i congressos més rellevants de Gastroenterologia, Coloproctologia, Endoscòpia digestiva, Malaltia inflamatòria intestinal, Hepatologia.

Membre de les principals Societats científiques relacionades amb l’especialitat d’Aparell Digestiu.