Dr. Ricardo Antonio Paternina

Metge Especialista en Aparell Digestiu

El Dr. Ricardo Antonio Paternina és facultatiu especialista en Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Llicenciat en Medicina.

Col·legiat 61105 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Metge Especialista en Aparell Digestiu.

Formació continuada amb la participació i assistència als cursos i congressos més rellevants de Gastroenterologia, Coloproctologia, Endoscòpia digestiva, Malaltia inflamatòria intestinal, Hepatologia.

Membre de les principals Societats científiques relacionades amb l’especialitat d’Aparell Digestiu.