Dr. Giancarlo Corrales Romero

Reserva cita online amb el Dr. Corrales

El Dr Giancarlo Corrales Romero és facultatiu especialista en Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Membre de Comitè científic del Departament de Docència i Formació de Clínica ServiDigest-Fundació ServiDigest.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Col·legiat 51542 de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Metge Especialista en Aparell Digestiu.

Formació continuada amb la participació i assistència als cursos i congressos més rellevants de Gastroenterologia, Hepatologia, Coloproctologia, Malaltia inflamatòria intestinal, Endoscòpia digestiva.

Membre de les principals Societats científiques relacionades amb l’especialitat d’Aparell Digestiu.