Dr. Giancarlo Corrales Romero

El Dr Giancarlo Corrales Romero és facultatiu especialista en Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Membre de Comitè científic del Departament de Docència i Formació de Clínica ServiDigest-Fundació ServiDigest.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Col·legiat 51542 de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Metge Especialista en Aparell Digestiu.

Formació continuada amb la participació i assistència als cursos i congressos més rellevants de Gastroenterologia, Hepatologia, Coloproctologia, Malaltia inflamatòria intestinal, Endoscòpia digestiva.

Membre de les principals Societats científiques relacionades amb l’especialitat d’Aparell Digestiu.