Dia Mundial de l’Obesitat

El 4 de març se celebra el Dia Mundial de l’Obesitat. Una data que convida a reflexionar sobre les seves causes i a sensibilitzar i informar envers la seva prevenció i tractament donat les conseqüències que presenta.

En primer lloc comencem per definir obesitat. L’obesitat es defineix com una malaltia crònica, caracteritzada per una acumulació excessiva de greix corporal que pot ser perjudicial per a la salut.

Es considera obesitat si el percentatge de greix corporal és> 25% en homes i> 35% dones. A nivell poblacional, l’índex de massa corporal (IMC), que és la relació entre pes i talla, és la mesura més útil i pràctica per identificar els individus amb sobrepès i obesitat. Es calcula dividint el pes en quilos entre el quadrat de la talla en metres (kg / m2). Un IMC> 25 kg / m2 es considera sobrepès i> 30 kg / m2 obesitat en els dos sexes.

Una enquesta recent de la SEEDO (Sociedad Española de Obesidad) revela l’alarmant tendència que mostren les taxes de preobesitat (sobrepès) i obesitat a Espanya. Els casos de sobrepès i obesitat afecten un 53% de la població.

Davant aquestes xifres ens sembla important plantejar-nos la següent pregunta: per què cada vegada hi ha més persones amb sobrepès i obesitat?.

A la recerca d’una resposta inicial a aquesta pregunta, hem de saber que l’excés de pes és conseqüència d’un desequilibri entre el consum d’energia en forma de calories i la despesa energètica (metabolisme basal i activitat física).

Les causes relacionades són multifactorials: a nivell individual i familiar podem destacar factors genètics, prenatals, hormonals i costums alimentàries.

Així mateix, les transformacions que ha presentat la nostra societat moderna han contribuït de manera directa o indirecta en la creació d’un ambient obesogènic, caracteritzat per un ritme de vida més accelerat i amb més estrès, associat a horaris irregulars de menjar i fora de casa; la influència per part del màrqueting i la globalització d’un patró de dieta més occidental, amb una preferència del consum de productes processats sobre els productes vegetals; una major disponibilitat alimentària i racions més grans d’aliments; i finalment, destacar la disminució de l’activitat física amb el desenvolupament de la tecnologia i menys espais verds.

En el Dia Mundial de l’Obesitat, des de Clínica ServiDigest volem recordar que que aquesta és una malaltia multifactorial, en la qual encara estan pendents per descobrir més factors per a un millor enteniment de la mateixa. Entre els últims factors que es troben en estudi, és la microbiota intestinal (bacteris que viuen a l’intestí de cada persona).

Hem de ser conscients que l’obesitat és un problema de salut pública, atès que l’augment de la taxa d’obesitat està relacionat amb l’augment d’altres malalties com: cardiopaties, diabetis, dislipidèmies, hipertensió arterial, dificultat per respirar, degeneració d’articulacions i alteracions psicològiques. A més s’ha relacionat amb major probabilitat de presentar certs tipus de càncer.

En resum, la població està experimentant un increment de pes que afecta totes les edats, incloent nens i adolescents, per la qual cosa volem fer èmfasi en la prevenció com a primera mesura per combatre l’obesitat.

El tractament de l’obesitat ha de ser integral i amb equips multidisciplinaris capacitats que incloguin: valoració mèdica, assessoria nutricional, prescripció d’activitat física adaptada a l’individu, suport psicològic i en casos necessaris valorar el tractament farmacològic, endoscòpic i / o quirúrgic.

L’objectiu és descartar complicacions que requereixin tractament i una reducció de pes mantinguda en el temps, per aconseguir un benestar integral i millorar la qualitat de vida.

Unitat medicoquirúrgica d’Obesitat de Clínica ServiDigest