Dia Mundial de la lluita contra l’Obesitat

Avui 12 de novembre se celebra el Dia Mundial de la lluita contra l’obesitat. Una data que convida a reflexionar sobre les seves causes i a sensibilitzar-nos i informar-nos envers la seva prevenció i tractament donat les conseqüències que presenta.

En primer lloc comencem per definir obesitat. L’obesitat es defineix com una malaltia crònica, caracteritzada per una acumulació excessiva de greix corporal que pot ser perjudicial per a la salut. Es considera obesitat si el percentatge de greix corporal és> 25% en homes i> 35% dones. A nivell poblacional, l’índex de massa corporal (IMC), que és la relació entre pes i talla, és la mesura més útil i pràctica per identificar els individus amb sobrepès i obesitat. Es calcula dividint el pes en quilos entre el quadrat de la talla en metres (kg / m2). Un IMC> 25 kg / m2 es considera sobrepès i> 30 kg / m2 obesitat en els dos sexes.

L’augment de les xifres d’obesitat és alarmant, entre 1975 i 2016 la prevalença mundial de l’obesitat s’ha triplicat. A l’any 2016, segons les xifres de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 1.9 bilions d’adults tenien sobrepès, dels quals 650 milions eren obesos; traduït a percentatges, un 39% de la població adulta mundial presenta sobrepès i un 13% obesitat. A Espanya s’estima que un 39.3% de la població adulta presenta sobrepès i un 21.6% obesitat (Estudi ENPE 2014). Amb aquestes xifres estadístiques, és interessant plantejar-nos la següent pregunta: per què cada vegada hi ha més persones amb sobrepès i obesitat ?.

A la recerca d’una resposta inicial a aquesta pregunta, hem de saber que l’excés de pes és conseqüència d’un desequilibri entre el consum d’energia en forma de calories i la despesa energètica (metabolisme basal i activitat física). Les causes relacionades són multifactorials: a nivell individual i familiar podem destacar factors genètics, prenatals, hormonals i costums alimentàries. Així mateix, les transformacions que ha presentat la nostra societat moderna han contribuït de manera directa o indirecta en la creació d’un ambient obesogènic, caracteritzat per un ritme de vida més accelerat i amb més estrès, associat a horaris irregulars de menjar i fora de casa; la influència per part del màrqueting i la globalització d’un patró de dieta més occidental, amb una preferència del consum de productes processats sobre els productes vegetals; una major disponibilitat alimentària i racions més grans d’aliments; i finalment, destacar la disminució de l’activitat física amb el desenvolupament de la tecnologia i menys espais verds.

En resum, és una malaltia multifactorial, en la qual encara estan pendents per descobrir més factors per a un millor enteniment de la mateixa. Entre els últims factors que es troben en estudi, és la microbiota intestinal (bacteris que viuen a l’intestí de cada persona).

Hem de ser conscients que l’obesitat és un problema de salut pública, atès que l’augment de la taxa d’obesitat està relacionat amb l’augment d’altres malalties com: cardiopaties, diabetis, dislipidèmies, hipertensió arterial, dificultat per respirar, degeneració d’articulacions i alteracions psicològiques. A més s’ha relacionat amb major probabilitat de presentar certs tipus de càncer.

En resum, la població està experimentant un increment de pes que afecta totes les edats, incloent nens i adolescents, per la qual cosa volem fer èmfasi en la prevenció com a primera mesura per combatre l’obesitat. Donat l’origen multifactorial, cal la participació de sectors públics, privats i socials per implementar estratègies que permetin la creació d’un ambient més saludable. A nivell individual és important el canvi dels factors modificables com els hàbits i estil de vida amb ajuda de professionals capacitats.

Finalment, el tractament de l’obesitat ha de ser integral i amb equips multidisciplinaris capacitats que incloguin: valoració mèdica, assessoria nutricional, prescripció d’activitat física adaptada a l’individu, suport psicològic i en casos necessaris valorar el tractament farmacològic, endoscòpic i / o quirúrgic. L’objectiu és descartar complicacions que requereixin tractament i una reducció de pes mantinguda en el temps, per aconseguir un benestar integral i millorar la qualitat de vida.

No dubtis a consultar amb els nostres professionals per l’assesorament pel que fa a pèrdua i control de pes.

Dra. Ana Ruiz Serrano
Especialista en Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest
Col·legiada 55.598 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona