L’Obesitat: una malaltia a l’alça

Des de Clínica ServiDigest volem incidir sobre la importància d’informar i conscienciar a la població sobre la situació actual de l’obesitat: una malaltia a l’alça, així com la necessitat de prendre mesures encaminades a la prevenció i el tractament oportú contra aquesta epidèmia del segle XXI.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), des de 1975, l’Obesitat s’ha gairebé triplicat a tot el món. En el 2016 hi havia més de 1900 milions d’adults majors de 18 anys amb sobrepès (39%), dels quals més de 650 milions presenten obesitat (13%). A Espanya, segons dades de l’Enquesta Nacional de Salut realitzada en 2017, el 54,5% de la població major de 18 anys presenta un excés de pes: el 30,07% amb Sobrepès i el 17,43% amb Obesitat.

Dades més recents de l’informe “The Heavy burden of Obesity” de l’OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarollo Económico) sobre la prevalença de Sobrepès i Obesitat d’Espanya en 2019, posicionen al nostre país en el lloc 18, sent la prevalença igual al 61,6%, i si només es consideren els països de la Unió Europea, passa a ocupar la sèptima posició. Totes dues patologies són superiors en els homes a qualsevol edat.

Què s’entén per Sobrepès i Obesitat?

Es defineixen com una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut. Més específicament, es considera sobrepès quan existeix un cúmul de greix superior al 20% del pes corporal total en homes i més d’un 30% en dones. D’altra banda, l’Obesitat en els homes es considera amb valors > 25% i >35% en dones.

En la pràctica clínica diària, es realitza de manera més rapida, encara que menys precisa, mitjançant el càlcul de l’Índex de Massa Corporal (IMC), dividint el pes d’una persona en quilos pel quadrat de la talla en metres (kg/m²), amb el que obtenim un indicador simple de la relació entre el pes i la talla. Parlem de sobrepès quan el resultat es troba comprès entre 25 a 29,9 kg/m² i d’Obesitat, quan aquest valor és major o igual a 30 kg/m².

L’Obesitat: una malaltia a l’alça

L’Obesitat no sols es tracta d’un problema estètic, sinó que és una malaltia complexa, crònica i multifactorial, en la qual influeixen factors genètics, mals hàbits alimentaris, falta d’exercici físic, estrès, malalties endocrinològiques, entre d’altres.

Està associada a una disminució de l’esperança i qualitat de vida, a més de ser un factor de risc per a nombroses malalties cròniques entre les quals s’inclouen: la diabetis mellitus tipus 2, malaltia per fetge gras, les malalties cardiovasculars, la dislipèmia, la hipertensió arterial, la síndrome d’apnea obstructiva del somni, els trastorns de l’aparell locomotor i diversos tipus de càncer.

La causa fonamental del Sobrepès i l’Obesitat és un desequilibri energètic entre les calories consumides i gastades.

Aquest desequilibri va creixent de manera exponencial a causa d’un ambient obesogènic, on la ingesta d’aliments amb un alt contingut calòric a costa de greixos saturats i sucres simples és cada vegada més alt, així com una disminució d’aliments saludables com a greixos insaturats, fruites, hortalisses, llegums, cereals integrals i fruita seca.

A més, la globalització i el desenvolupament tecnològic, ha influenciat també en l’àmbit laboral, transformant els treballs en més sedentaris i amb horaris prolongats i irregulars, deixant poc espai i energia per a dedicar a l’activitat física.

Segons l’informe de l’OCDE de 2019, a Espanya, menys del 50% de la població compleix amb la recomanació de prendre 5 porcions de fruita i verdura al dia, no obstant això, és dels països més actius, ja que ocupa la 43a posició dins del rànquing dels països amb insuficient activitat física.

Des de Clínica ServiDigest volem difondre que la millor manera de combatre aquesta patologia és incentivar iniciatives de prevenció i una de les mesures que realitzem, és valorant l’estat nutricional de tots els nostres pacients i informant sobre aquest trastorn metabòlic, inclusivament des dels estadis inicials de sobrepès lleu per a frenar la seva progressió.

Dins dels tractaments disponibles, la nostra Unitat de Metabolisme, Nutrició i Obesitat, disposa d’un servei medicoquirúrgic per a tractar aquestes patologies de manera especialitzada i multidisciplinària, aplicant, de manera coordinada i personalitzada, els diferents tractaments nutricionals, farmacològics, endoscòpics i quirúrgics.

Dr. Jorge A. Otero Pareja
Especialista en Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest
Col·legiat 50599 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.