Cribatge de Càncer de Còlon

El Càncer còlon es desenvolupa en el còlon o en el recte, també conegut com intestí gros. A causa de la seva alta prevalença, el cribratge és fonamental.

Prevalença i factors de risc

Segons l’OMS, a Espanya la incidència de Càncer còlon a l’any 2014,  va ser de 19.261 casos en homes i de 12.979 casos en dones.

El baix nivell socioeconòmic és considerat com un factor de risc que augmenta les possibilitats de desenvolupar Cáncer de còlon, donada la baixa taxa de cribratge entre aquest segment de la població.

Tanmateix, l’edat és també un dels factors de risc de càncer. La incidència s’incrementa en el grup de persones a partir de 40-50 anys d’edat.

No obstant això, s’ha observat que hi ha hagut un augment en el grup de persones menors de 50 anys. Alguns registres reporten un risc en la incidència en adults joves de 20-39 anys.

Factors que condicionen realitzar un cribratge per augment de risc de càncer de còlon:

Antecedents familiars de síndromes hereditàries de càncer colorectal
Acromegàlia
Raça afroamericana
Transplatados renals
Antecedent familiar de pòlips adenomatosis o càncer colorectal esporàdic

Factors de risc per a l’aparició de càncer colorectal:

Obesitat
Diabetis mellitus i resistència a la insulina
Consum de carn vermella i carn processada
Tabaquisme
Alcoholisme
Ús de tractament de supressió androgènica
Colecistectomia

Cribratge de Càncer colorectal

L’objectiu del cribratge de càncer colorectal a nivell poblacional és descobrir una malaltia latent a la població i diagnosticar aquesta malaltia en els estadis inicials abans que produeixi un risc de càncer per al pacient.

El programa de prevenció del càncer colorectal és un procés que s’inicia amb l’educació de la població sobre la importància del càncer de còlon i finalitza amb el seguiment i tractament dels pacients amb resultats patològics.

L’objectiu final és avançar el temps de diagnòstic, per poder detectar el càncer colorectal en un estadi inicial que permeti el seu tractament curatiu i d’aquesta manera reduir la mortalitat.

Per al diagnòstic i la detecció inicial de lesions polipoidees i / o de càncer colorectal, la colonoscòpia és de capital importància.

L’Acadèmia Americana de Gastroenterologia dels EUA considera la Colonoscòpia la prova de cribratge de preferència.

La Colonoscòpia possibilita una exploració detallada de tot el recorregut del còlon i permet la presa de biòpsies o l’extirpació de lesions de divers tipus, sobretot pòlips.

Inconvenients:

El risc de que es produeixi una hemorràgia o perforació és d’1 de cada 1.000 exploracions.

Sensibilitat: 98-99% per lesions> 6 mm.

2. Tests de sang oculta en femta:

2. a- Químics (guaiac o benzidina). Detecta sang (hemoglobina) oculta i no evident continguda en la matèria fecal, encara que moltes vegades la pèrdua de sang (hemorràgia) detectada és secundària a altres patologies (hemorroides o fissures anals).

Inconvenients:

Inespecífic per a detecció d’hemoglobina humana i el seu resultat es pot veure alterat per aliments (carns vermelles, blanques, peixos, vegetals crus i fruites) o per fàrmacs (aspirina, vitamina C o cimetidina).
No és un bon test per a la detecció de pòlips, que habitualment no sagnen.
Alta taxa de resultats falsos positius.

Sensibilitat: 24%

2. b- Immunològic: Detecta específicament sang (hemoglobina) humana i no detecta sagnat digestiu alt, pel que és específic per sagnat a nivell colònic.

El resultat no s’altera amb la dieta o medicaments. Es quantifica la quantitat d’hemoglobina en femta. Té menys falsos positius. Es requereix només una mostra.

Inconvenients:

La sensibilitat disminueix amb el temps de lliurament al laboratori i exposició a altes temperatures i amb el retard en el processament després de la presa de la mostra.

Sensibilitat: el 79%

Dr. Osvaldo Díaz-Canel
Especialista en Aparell Digestiu
Col.legiat nº 46.802 del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona
Servei d’Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest