pHmetria Esofàgica

420,00 

La pH-metria Esofàgica de 24h és una exploració per a l’estudi del reflux gastro-esofàgic.

Condicions de contractació

Realitzar un pagament parcial del 20%
SKU: PHMETRIA-ESOFAGICA Categoria:

La pHmetria Esofàgica ens informa de l’existència o no de reflux gastro-esofàgic, i en cas de diagnòstic positiu, la complexitat del mateix, el moment en què passa, i la durada de cada un dels episodis.

A partir de les dades obtingudes mitjançant aquest estudi, l’equip mèdic de Clínica ServiDigest, realitza l’enfocament terapèutic individualitzat per a cada pacient.

Més informació sobre la pHmetria Esofàgica

Consisteix en la col·locació per via nasal d’una petita sonda que es deixa 5 cm per sobre de l’esfínter esofàgic inferior, que està connectada per l’altre extrem a un aparell de registre que gravarà durant 24h els canvis d’acidesa que es produeixin a nivell de l’esòfag.

La prova no resulta dolorosa i habitualment els pacients s’acostumen ràpidament a la sonda, que es retira transcorregudes 24 hores de la seva col·locació.

Ampliar informació sobre la pHmetria esofàgica