Gastroscòpia digestiva + Colonoscòpia

1.210,00 

Tècniques diagnòstiques per a la prevenció i detecció precoç del càncer digestiu.

El tractament més eficaç del càncer digestiu radica en la seva prevenció.

La gran importància de la prevenció inclou la detecció precoç de lesions en estat premaligne mitjançant la realització d’una Gastroscòpia i una Colonoscòpia, estudis endoscòpics fonamentals per a determinar malalties digestives.

Condicions de contractació

Realitzar un pagament parcial del 20%
SKU: GASTROSCOPIA-ENDOSCOPIA Categoria:

Gastroscòpia digestiva + Colonoscòpia

La Gastroscòpia i la Colonoscòpia són proves de capital importància en el diagnòstic i prevenció del càncer digestiu possibilitant una exploració detallada aconseguint identificar clarament les lesions que puguin existir, permetent la presa de biòpsies, i realitzar els procediments complementaris terapèutics que siguin necessaris.
Són procediments diagnòstics segurs i eficaços que permeten el diagnòstic de malalties digestives.

Per què és tan important la Prevenció del càncer digestiu?

La prevenció de les malalties digestives i metabòliques, són de vital importància per a identificar els senyals d’alarma davant d’aquestes patologies i per mantenir un estat de salut favorable.

Aquestes tècniques es realitzen de forma ambulatòria i sota sedació per la qual cosa el pacient no sent dolor durant el procediment.

Més informació sobre la Gastroscòpia Més informació sobre la Colonoscòpia

Què inclou la compra?

 • Gastroscòpia
 • Rectocolonoscopia Total
 • Anuscopia proctològica
 • Test de la ureasa
 • Presa de biòpsies en cas de necessitat
 • Anestèsia
 • Quiròfan Ambulatori
 • Material i medicació
 • Hospital del Dia
 • Realització de l’informe endoscòpic amb imatges adjuntes

Queda exclòs

 • Preparació prova amb hidroteràpia del còlon
 • Polipectomia endoscòpica intestinal
 • Polipectomia endoscòpica gàstrica
 • Anatomia Patològica
 • Tècniques hemostàtiques i d’altres tècniques
 • Fulguració gas argó i d’altres tècniques