Colonoscòpia

620,00 

Tècnica diagnòstica per la prevenció i detecció precoç del càncer de còlon i recte.

El tractament més eficaç del Càncer de Còlon radica en la seva prevenció.

La gran importància de la prevenció inclou la detecció precoç de lesions en estat premaligne mitjançant la realització d’una Colonoscòpia, un estudi endoscòpic fonamental per a determinar qualsevol malaltia del còlon.

Condicions de contractació

Realitzar un pagament parcial del 20%
SKU: COLONO Categoria:

La Colonoscòpia o Endoscòpia del còlon, coneguda també com Fibrocolonoscòpia, és una prova de capital importància en el diagnòstic i prevenció dels pòlips de còlon i del Càncer Colorectal, possibilitant una exploració detallada de tot el recorregut del còlon identificant clarament les lesions que puguin existir, permetent la presa de biòpsies, i realitzar els procediments complementaris terapèutics que siguin necessaris.

És un procediment diagnòstic segur i eficaç que permet el diagnòstic de qualsevol malaltia de tipus inflamatori o tumoral del còlon.

Per a la pràctica de la Colonoscòpia s’utilitza un instrument tubular llarg i flexible que s’introdueix a través de l’anus i que disposa d’una càmera en el seu extrem distal, capaç de transmetre llum i imatge que reprodueix a temps real en un monitor. Porta incorporat un canal intern que permet introduir tot el aparells necessari per efectuar qualsevol tipus de terapèutica.

És una tècnica que es realitza de forma ambulatòria i sota sedació per el que el pacient no sent dolor durant el procediment.

Per què és tan important la Prevenció del Càncer de Còlon?

Actualment, el Càncer de Còlon afecta un elevat percentatge de la població del nostre país, sent el primer càncer més comú entre dones i homes.

Moltes persones amb Càncer de Còlon no presenten cap signe ni símptoma durant les primeres etapes de la malaltia. Per evitar el seu desenvolupament és necessari prendre mesures preventives com la realització periòdica d’una Colonoscòpia (imprescindible per al diagnòstic precoç i el tractament d’aquesta patologia).

Les principals indicacions de la Colonoscòpia són la prevenció de Càncer Colorectal, el control i extirpació de pòlips, la sospita de malaltia inflamatòria intestinal, els canvis en l’hàbit evacuatori i l’estudi dels símptomes abdominals en general.

Què inclou la teva compra?

 • Rectocolonoscòpia Total
 • Anuscòpia proctològica
 • Presa de biòpsies en cas de necessitat
 • Anestèsia
 • Quiròfan Ambulatori
 • Material i medicació
 • Hospital del Dia
 • Realització de l’informe endoscòpic amb imatges adjuntes

Queda exclòs

 • Intervencions terapèutiques endoscòpiques i altres procediments mèdics, endoscòpics o quirúrgics no relacionats. (En cas de realitzar-se, s’aplicaran condicions econòmiques especials).
 • Estudi anatomopatològic si cal (inclou Estudi Immunohistoquímic). (En cas de realitzar-se, s’aplicaran condicions econòmiques especials).
 • Preoperatori: electrocardiograma i anàlisis de coagulació.
 • Intervencions terapèutiques endoscòpiques i altres procediments mèdics, endoscòpics o quirúrgics no relacionats:
  • Polipectomia endoscòpica (una sessió terapèutica)
  • Tècniques hemostàtiques endoscòpiques
  • Esclerosi amb Marcador endoscòpic
  • Fulguració de lesions amb Gas Argó
  • Cromoendoscòpia Digital
  • Resecció de Tumors
Més informació sobre la colonoscòpia